เฉลยข้อสอบง20245หน้า1

นักเรียนศึกษารูปภาพแล้วตอบ

แผ่นพับยูทิลิตี้ม.3

แผ่นพับยูทิลิตี้

แผ่นพับยูทิลิตี้

เตรียมสอบกลางภาคง20245

แบบทดสอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ง 20245

สอบอัตนัยยูทิลิตี้ม.3

http://science.yru.ac.th/~ppb/Computer_and_Information_Technology/chapter_03/key_chapter_03.pdfความหมายและประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ppt.ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้PPT.

Word ยูทิลิตี้ยอดฮิต

10 อันดับ โปรแกรมยูทิลิตี้ ในรอบสัปดาห์http://software.thaiware.com/category/utilities_software

ยูทิลิตี้อัจฉริยะ

http://7meditation.blogspot.com/2009/05/18-mindsoft-utilities-xp.htmlhttp://www.downloadzeed.com/ProgramType-20-ProgramTypeName-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89-Default.aspx

สื่อสิ่งพิมพ์2ppt.

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครูสื่อสิ่งพิมพ์57ppt.

หัวข้องานม.3

http://www.kruthai.info/show_all_article.php?cat_id=8

ตัวอย่างแผ่นพับ

http://jatuporn.ucoz.com/load/9-1-0-72

ใบงานสื่อสิ่งพิมพ์57

http://ict.up.ac.th/upl/assets/file_ok/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C_1_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3.pdfhttp://sic-pagemaker.blogspot.com/p/blog-page_1641.html

โปรแกรมงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

https://pakornkrits.wordpress.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-illustrator/https://pakornkrits.files.wordpress.com/2013/09/06chap01.pdf

โปรแกรม Adobe PageMaker 7.0

http://www.bpcd.net/content/ict/bku_pagemaker7.pdf

แบบฝึกหัดที่๓

แบบทดสอบฮาร์ดแวร์4

แบบฝึกหัดที่๒

แบบทดสอบฮาร์ดแวร์3

แบบฝึกหัดที่๑

แบบทดสอบฮาร์ดแวร์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.