บัญญัติ10ประการการใช้อินเทอร์เน็ต

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแนะ5ข้อง่ายๆใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ

เด็กน้อย

โฮมรูมก่อนวันวาเลนไทน์

เตรียมสอบปลายภาคง20244ปี2556

เตรียมสอบปลายภาคง20244 พร้อมเฉลยปี2557นักเรียนลอกโจทย์และเขียนเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องส่งครู

เฉลยใบงานระบบปฏิบัติการ

เฉลยใบงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใบงานEXCELม.2

ใบงานEXCElเงินเดือน

คุณธรรมจริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

pptคุณธรรม

โปรแกรม EXCEL เบื้องต้น

MicrosoftExcel เบื้องต้น2557powerภัยจากอินเทอร์เน็ตหลักการทำpowerpoint1โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2

การใช้EXCELเบื้องต้น

นักเรียนศึกษาปฏิบัติงานตามตัวอย่างส่งครูทาง E-MAIL จำนวน 1 ชิ้นงาน

รวมเทคนิคการใช้งาน Office 2010 ทั้ง Word ,Excel ,Power Point

นักเรียนสรุปเทคนิดที่น่าสนใจ อย่างละ 2 ชนิดลงสมุดส่งครูนักเรียนสรุปลงสมุดส่งครูhttp://www.kruthai.info/view.php?article_id=7058

7 นิสัยควรลด ละ การใช้อินเทอร์เน็ต

นักเรียนศึกษาแลัวบันทึกสรุปลงสมุดส่งครูนักเรียนศึกษาและทำใบงานส่งครูนักเรียนศึกษาแล้วทำใบงานส่งครู

ตารางสอบExcell

สอบEXCELL นพรัตน์25

บทเรียนระบบปฏิบัติการ3ppt.

บทเรียนระบบปฏิบัติการ2

จริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

จริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตppt

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพppt.

คอมเพื่ออาชีพ1

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ppt.

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์.ppt2

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.