เฉลยใบงานสื่อสิ่งพิมพ์57

ดูหน้า35-36

แหล่งสืบค้นใบงานยูทิลิตี้๕๗

ใบความรู้ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้๕๗

แบบฝึกหัดยูทิลิตี้4

แบบฝึกหัดยูทิลิตี้4

แบบฝึกหัดเตรียมสอบปลายภาคสื่อสิ่งพิมพ์2557

เตรียมสอบสื่อสิ่งพิมพ์2557ข้อสอบปลายภาคยูทิลิตี้2557

แบบฝึกหัดสิ่งพิมพ์ ชุด2

แบบฝึกหัดสิ่งพิมพ์ชุดที่๒

ยูทิลิตี้PPT.57

ยูทิลิตีppt.57

การ์ดวันแม่

การ์ดแม่

นักเรียนเลือกโปรแกรมที่ชอบจำนวน 20 โปรแกรม

นักเรียนศึกษาและเลือกโปรแกรม 20 โปรแกรมจาก 60 โปรแกรมนักเรียนศึกษาแล้วจดลงสมุดส่งครูท้ายชั่วโมงนักเรียนสรุปลงสมุดส่งครูท้ายชั่วโมงนักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครูท้ายชั่วโมงนักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครูอย่างน้อย 10 software

เฉลยข้อสอบง20245หน้า1

นักเรียนศึกษารูปภาพแล้วตอบ

แผ่นพับยูทิลิตี้ม.3

แผ่นพับยูทิลิตี้

แผ่นพับยูทิลิตี้

เตรียมสอบกลางภาคง20245

แบบทดสอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ง 20245

สอบอัตนัยยูทิลิตี้ม.3

http://science.yru.ac.th/~ppb/Computer_and_Information_Technology/chapter_03/key_chapter_03.pdfความหมายและประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ppt.ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้PPT.

Word ยูทิลิตี้ยอดฮิต

10 อันดับ โปรแกรมยูทิลิตี้ ในรอบสัปดาห์http://software.thaiware.com/category/utilities_software

ยูทิลิตี้อัจฉริยะ

http://7meditation.blogspot.com/2009/05/18-mindsoft-utilities-xp.htmlhttp://www.downloadzeed.com/ProgramType-20-ProgramTypeName-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89-Default.aspx

สื่อสิ่งพิมพ์2ppt.

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครูสื่อสิ่งพิมพ์57ppt.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.