ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้58

ยูทิลิตีppt.58

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครูท้ายชั่วโมง

ปุ่มลัดของคีย์บอร์ด

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครู

ข้อสอบปลายภาคง20243ปี2557

ข้อสอบปลายภาคง20243ปี2557

ข้อสอบปลายภาคระบบปฏิบัติการ2558

ข้อสอบระบบปฏิบัติการชุดที่ 3

ข้อสอบกลางภาคง20244ปี2557(ปรับปรุง)

https://sarawut242003.files.wordpress.com/2014/10/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8a13.pdf

ข้อสอบกลางภาคง20244ปี2557

https://sarawut242003.files.wordpress.com/2014/10/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8a13.pdf

ข้อสอบง20243ปีการศึกษา2557

ข้อสอบง20243ปี2557 ทำข้อ1-30 เท่านั้น

สอบกลางภาคง20244ปี2557

https://sarawut242003.files.wordpress.com/2014/10/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8a13.pdfนักเรียนสอบหน้า11-22

ห้องสมุดง20244

ประจำปี2557

ใบความรู้ที่ 1 ง20244

ใบความรู้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2557

แบบทดสอบคอมเพื่องานอาชีพ57

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2557

แบบทดสอบเก็บคะแนนง20243ปี57

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2557

อนาคต 10 อย่างจะหายไป

เตรียมตัวพบอนาคต

กว่าจะมาเป็นไอโฟน

นักเรียนศึกษาแล้วตอบใบงาน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.