ครู4.0ต้องรู้

งานหนักขึ้น

Advertisements

เลิก2ขั้นเงินเดือนครู ปรับขึ้นตามผลงาน

เลิกสองขั้นครูปรับตามผลงาน

แนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนครู2560

วิ่งเข้าหางานด่วน

รวมโปรแกรมและยูทิลิตี้

พิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการค้นหาได้เลย

แบบทดสอบกลางภาคง20246

แบบทดสอบกลางภาควิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ ง20246

คุณธรรม60

โฮมรูมและคุณธรรม

ยูทิลิตี้e-book

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด

ฮาร์ดแวร์60

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครูนักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด

ความสะอาดสำคัญไฉน

ทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษมีคำสะแลง

วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ

มาดูกัน!! ว่าตอนนี้เราชาร์จมือถือ “ถูกวิธี” แล้วหรือยัง?

แนะนำวิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10 แบบง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ข้อสอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a