ก่อนมาเป็นWindow7

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครู

Advertisements

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุดส่งครู

ครูดี4.0

5ลักษณะครูดี

สอบเก็บคะแนน1ปี2560

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เก็บคะแนน ง20246 ปี 2560

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก2546 พ.ร.บ.กำหนดความประพฤตินักเรียน2548

ลงโทษอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

http://www.kruupdate.com/news/newid-3606.html วิธีแก้นักเรียนหนีเรียน

สาเหตุนักเรียนหนีเรียน

BOQ โรงอาหารสตรีศึกษา2

42.โรงอาหาร 260 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2561 – Copy42.โรงอาหาร 260 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2561BOQ โรงเรียนST60054 แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่งแบบ1ปปช.01ปร.4ก หน้า10,13ปร.4กปร.4กหน้า6,7,9ปร.5กแปลน260ที่นั่งIMGIMG01(ปร.4 หน้า4,8)

แบบฝึกหัดระบบปฏิบัติการ60

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ม3

ระบบปฏิบัติการคอม1

นร.ศึกษาสรุปลงสมุด

แบบฟอร์มงานปกครองขัติยะ

แบบฟอร์มงานปกครองขัติยะวงษาสารบัญแบบฟอร์มงานปกครอง62

ครู4.0ต้องรู้

งานหนักขึ้น

เลิก2ขั้นเงินเดือนครู ปรับขึ้นตามผลงาน

เลิกสองขั้นครูปรับตามผลงาน

แนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนครู2560

วิ่งเข้าหางานด่วน

รวมโปรแกรมและยูทิลิตี้

พิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการค้นหาได้เลย

แบบทดสอบกลางภาคง20246

แบบทดสอบกลางภาควิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ ง20246