แนะนำวิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10 แบบง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ข้อสอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a

ใบงานระบบปฏิบัติการคอม601 นักเรียนสรุปลงสมุดแล้วส่งเข้าmail ครู

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a160

แบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่1

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-20%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84

ตารางFactor f

factorf-001

ปร5ก

%e0%b8%9b%e0%b8%a35%e0%b8%81-001

ปร5ข

%e0%b8%9b%e0%b8%a35%e0%b8%81-001

ปร5ก

%e0%b8%9b%e0%b8%a35%e0%b8%81-001

ปร6

%e0%b8%9b%e0%b8%a36-001%e0%b8%9b%e0%b8%a36-001

ระบบปฏิบัติการ

นักเรียนศึกษาสรุปลงสมุดส่งครู

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

นักเรียนศึกษาแล้วสรุปลงสมุด

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้

ฮาร์ดแวร์59ppt.

แบบฝึกหัดฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้59

แบบฝึกหัดยูทิลิตี้59

ข้อสอบก่อนเรียนง20246ปี59

ข้อสอบก่อนเรียนฮาร์ดแวร์ปี2559

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น